KOMPLEXNÉ VYŠETRENIA

  • Kompletné očné vyšetrenia
  • vyšetrenie vnútroočného tlaku
  • meranie výšky dioptrie
  • Personalizované meranie na Multi-fokálne okuliare
  • keratometria (meranie zakrivenia rohovky)
  • komplexné vyšetrenie zrakovej ostrosti s určením zrakovej pomôcky (okuliare, kontaktné šošovky, ...)
  • vyšetrenie predného segmentu oka a očného pozadia
  • v indikovaných prípadoch vyšetrenie farbocitu so statickou perimetriou
  • meranie slzivosti